„Hozz rá víg esztendőt…”

A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal meghirdeti a középiskolák 9-11. évfolyamos tanulói részére a „Hozz rá víg esztendőt…” A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények című országos és határon túli magyar nyelvű középiskolai vetélkedőt.

Belépés a versenyzők számára

A vetélkedő célja

A Szent Korona mint a Magyar Állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklye és a hozzá tartozó magyar királyi koronázási jelvények szélesebb körű megismertetése, a nemzettudatnak és közjogi hagyományoknak az erősítése.

Forrás: A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról szóló 1185/2018. (IV. 4.) Kormány határozat 2.b pontja.
A részvétel feltételei

A vetélkedőn a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ukrajna, Románia, Szerbia, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) működő és érettségi vizsgára felkészítő középiskolák 9-11. évfolyamos tanulói egyénileg vehetnek részt. A tanulók nevezését, a vetélkedőn való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását az érintett középiskola intézményvezetője biztosítja. Egy iskolából több tanuló is jelentkezhet.
A részvétel és nevezés feltételei

A tanulókat a velük jogviszonyban álló iskola igazgatója regisztrálja. A jelentkezés elektronikusan történik, amelynek menete:

- magyarországi versenyzők esetében az alábbi linken: https://szentkorona.kozepiskolaiverseny.hu/ oldalon keresztül.

- határon túli versenyzők esetében a mellékelt jelentkezési lap aláírt elektronikus (szkennelt) megküldésével a szentkoronavetelkedo@oh.gov.hu címre. A határon túli versenyzők esetében a jelentkezés elfogadásáról öt munkanapon belül visszajelzést küldünk elektronikusan.


A tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője köteles az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot egy eredeti példányban megküldeni az Oktatási Hivatal részére (Oktatási Hivatal 1363 Budapest, Pf. 19.). Kérjük, hogy a borítékon szíveskedjenek feltüntetni a vetélkedő nevét: „Hozz rá víg esztendőt…” A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények című vetélkedő). A vetélkedőre történő jelentkezés és a részvétel ingyenes.
Jelentkezni 2019. január 14. – 2019. február 1. között lehet.
Segítség a jelentkezéshez
SZENT KORONA VETÉLKEDŐ

Jelentkezés menete:
Adott intézmény vezetője, mint intézményi mesterjelszó tulajdonos tud a felülethez hozzáférést biztosítani azon kollégának (versenyfelelős), aki a versennyel kapcsolatos feladatokat (nevezők regisztrálása, kapcsolattartás) elvégzi. Ehhez be kell lépnie a mesterjelszókezelőbe, és ott a megbízott kollégának hozzáférést kell adnia a verseny projektjéhez.
A projektek: * Szentkorona
Ezután a versenyfelelőskolléga be tud lépni a játék felületére, és el tudja végezni a játékokkal kapcsolatos jelentkezési feladatokat.

JELENTKEZÉS
A vetélkedő lebonyolítása

A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények vetélkedő háromfordulós: az első és második forduló egy-egy elektronikus feladatsor megoldásából áll. A vetélkedő a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények központi témájára épül. A harmadik forduló – amely egyúttal a döntő – szóbeli forduló lesz. A döntőn részt vevő tanulók interaktív feladatokkal találkoznak majd a vetélkedőkiírásban megadott témáknak megfelelően.

Első forduló
Időpont:
2019. Március 28. (Csütörtök) 14.00-15.00 óra között (az időpont a magyarországi téli időszámítás UTC/GMT +1 óra időzóna szerint került meghatározásra).
Helyszín:
minden jelentkező tanuló saját iskolája.

A vetélkedőre regisztráltak részére a vetélkedő céljára készített és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé tett online időzáras feladatlap kitöltése, 2019. Március 28. 14.00-15.00 óra között lesz lehetséges (az időpont a magyarországi téli időszámítás UTC/GMT +1 óra időzóna szerint került meghatározásra). Helyszín: minden jelentkező tanuló saját iskolája. Az első fordulóra a jelen vetélkedőkiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő tanulók jelentkezhetnek.

A vetélkedő első fordulója online kerül megszervezésre, a „kvíz” jellegű feladatsort a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon https://szentkorona.kozepiskolaiverseny.hu lehet majd megoldani a fent megadott időintervallumban. A tanulóknak a feladatok megoldására hatvan perc áll majd rendelkezésére. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal az első forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. Az első fordulóra a tanulók a vetélkedőfelhívásban megadott vagy saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A második fordulóba jutott tanulók számáról a vetélkedőbizottság dönt, a második fordulóba jutott tanulók száma legfeljebb 80 fő. Minden tanuló értesítést kap majd az Oktatási Hivataltól az első fordulóban elért eredményéről, valamint a továbbjutott tanulók a vetélkedő további menetéről.
Ajánlott szakirodalom az első fordulóra történő felkészüléshez:
Nyomtatott szakirodalom:
  1. Tóth Endre: A Szent Korona (Budapest, Kossuth Kiadó, 2016. 48 oldal)
  2. Pálffy Géza: Koronánk tizenegy hazatérése (in Rubicon 2018/7-8. szám, A Szent Korona hazatérései 1205-től 1978-ig, 4-15. oldal)
Második forduló
Időpont:
2019. április 12. (Péntek) 14.00-15.00 óra között (az időpont a magyarországi nyári időszámítás UTC/GMT +2 óra időzóna, vagyis a Magyarországon jelenleg alkalmazott aktuális idő szerint került meghatározásra).
Helyszín:
minden jelentkező tanuló saját iskolája

A második fordulóba továbbjutott tanulók részére a vetélkedő céljára készített és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetővé tett online időzáras feladatlap kitöltése, 2019. április 12. 14.00-15.00 óra között lesz lehetséges (az időpont a magyarországi nyári időszámítás UTC/GMT +2 óra időzóna , vagyis a Magyarországon jelenleg alkalmazott aktuális idő szerint került meghatározásra). Helyszín: minden jelentkező tanuló saját iskolája.

A vetélkedő második fordulója online, a „kvíz” jellegű feladatsort a versenybizottság állítja össze. A feladatokat úgynevezett időzáras feladatlapon https://szentkorona.kozepiskolaiverseny.hu lehet majd megoldani a fent megadott időintervallumban. A tanulóknak a feladatok megoldására hatvan perc áll majd rendelkezésére. A vetélkedő minőségbiztosítása során az Oktatási Hivatal az első forduló ideje alatt az érintett iskolai helyszíneken ellenőrizheti a vetélkedő lebonyolítását. Az elektronikus feladatlapok javítása központilag, a versenybizottság szakmai felügyeletével történik. A második fordulóra a tanulók a vetélkedőfelhívásban megadott vagy saját választásuk szerinti további szakirodalomból készülhetnek.

A harmadik fordulóba jutott tanulók számáról a vetélkedőbizottság dönt, a harmadik fordulóba jutott tanulók száma legfeljebb 15 fő.

A döntőbe jutott tanulók a várható feladatokról szóló tájékoztatót 2019. május 3-áig kapják majd meg az Oktatási Hivataltól.
SZAKIRODALMI AJÁNLÁS:
  1. Pálosfalvi Tamás: Hunyadi Mátyás visszaszerzi a Szent Koronát (Rubicon 2018/7-8. szám, 32-39. oldal)
  2. Pálffy Géza: Hazatérés Prágából, 1608 (Rubicon, 40-49. oldal)
  3. Hermann Róbert - Manhercz Orsolya: A Szent Korona a föld alatt, 1849-1853 (Rubicon, 100-113. oldal)
  4. Glant Tibor: Az utolsó hazatérés. A Szent Korona amerikai kézen, majd újra itthon, 1945-1978 (Rubicon, 134-145. oldal)
  5. Kovács Éva - Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények, Corvina Kiadó, Budapest, 1980, (17-58. oldal)
Harmadik forduló – döntő
Időpont:
2019. május 18. (szombat) 10.00–15.00 óra (az időpont a magyarországi nyári időszámítás UTC/GMT +2 óra időzóna, vagyis a Magyarországon jelenleg alkalmazott aktuális idő szerint került meghatározásra).
Helyszín:
Budapest

Az országos döntő feladatait a versenybizottság állítja össze. A döntőn részt vevő diákok a helyszínen szóbeli és interaktív feladatokkal találkoznak majd. A döntőbe jutott magyarországi diákok és kísérőik ellátási és utazási költsége a résztvevőket terheli.
SZAKIRODALMI AJÁNLÁS:
  1. Rubicon, 2018/7-8. szám, A Szent Korona hazatérései, 1205-1978
  2. Kovács Éva - Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények, Corvina Kiadó, Budapest, 1980
A vetélkedő díjazása

A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények vetélkedőn az első 10 helyezettet és felkészítő tanáraikat díjazzuk. A döntőbe jutott mindegyik tanuló oklevelet kap. A döntőbe jutott diákok egyéb elismerésben is részesülhetnek.

További információ a szentkoronavetelkedo@oh.gov.hu címen kérhető.